PictureMyLife

Söker du efter en digital dagbok?

PictureMyLife är en beprövad digital plattform för personer som behöver kommunikativt och kognitivt stöd. PictureMyLife används idag både särskolor och verksamheter inom LSS.

Det senaste halvåret har PictureMyLife fått en rad nya funktioner och förbättringar och du kan läsa om dem i sin helhet på https://picturemylife.se/releaser/. Bland annat kan våra användare numera ladda upp filmer som spelats in vid ett tidigare tillfälle samt ladda upp ljudfiler eller spela in ljud direkt i tjänsten.

Tre anledningar att välja PictureMyLife:

  • Skapar struktur: Händelser knyts till dagar och tidpunkter, en dagbok
  • Kommunikation och transparens: Dela händelserna med andra, kommentera och gilla
  • Ger pedagogiskt stöd: Olika metoder och kommunikationsstilar kan användas för att träna och engagera

PictureMyLife är enkelt att använda och fungerar med alla operativsystem oavsett om du använder smartphone, plattor eller dator. Man använder bilder, filmer, ljud och texter för att kommunicera. Det ger delaktighet, trygghet och självständighet. Bild- och teckenstöd (AKK) ingår, med bildbaserna Widgit, Pictogram och Ritade Tecken. Det finns också skattningsskala, talsyntes och filmer från Svenskt Teckenspråkslexikon.

Läs mer hur PictureMyLife skapar nytta i verkliga livet:

Vill ni veta mer om PictureMyLife? Gå in på www.picturemylife.se eller kontakta oss på info@picturemylife.se.

PictureMyLife logotyp

Deanna hemsida använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbsida, accepterar du vår användning av cookies.