Filmen ”Framgång med AKK” visar inspirerande exempel på hur personer med behov av alternativ och kompletterande kommunikation använder AKK. Kommunikationsstöd kan öppna upp världen genom att ge möjlighet att uttrycka sina tankar och önskemål.

Nederländska/flamländska ISAAC har gjort filmen i samarbete med föreningen Angelmans syndrom Nederländerna och ISAAC Sverige har översatt den till svenska. Tack till ISAAC NF för hjälp att lägga in svensk text.

Isaac är en förening som sprider information om AKK

AKK-Så här gör vi!

ISAAC Sverige välkomnar alla AKK-vänner till endagskonferens den 11 november i Stockholm.


Organisation

ISAAC är indelat i olika chapters, eller medlemsländer. Det finns 15 olika chapters och ca 3000 medlemmar spridda över världen. Målet för varje chapter är att ”AKK skall bli erkänt, värderat och använt över hela världen”.

Genom webbsidor, nyhetsbrev konferenser och workshops arbetar ISAAC för personer med omfattande kommunikationshinder, deras närstående och dem som arbetar inom området i respektive land eller region.

Våra annonsörer

Abilia logotyp
Frölunda data logotyp
Komikapp logotyp
Picomed logotyp
Språkbussen logotyp
Symbolbruket logotyp
Tobii Dynavox logotyp

Deanna hemsida använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbsida, accepterar du vår användning av cookies.