Olika vägar att kommunicera

Vissa kommunikationssätt använder många av oss, till exempel kroppsspråk, föremål, bilder, gester och bokstäver. Andra sätt är särskilt utformade för att ge stöd åt kommunikation vid funktionsnedsättning, till exempel tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) eller bilder och symboler som stöd (grafisk AKK).

De flesta AKK-användare behöver olika kommunikationssätt som kompletterar varandra. För att kommunikationen ska kunna utvecklas behövs ett omfattande stöd och ett långt tidsperspektiv. Viktigast för att utveckla kommunikationen är att personer i omgivningen ger bra stöd för kommunikationen och att de är bra modeller och själva använder AKK.

Deanna hemsida använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbsida, accepterar du vår användning av cookies.