Om oss

ISAAC Sveriges historia

Att inte kunna kommunicera med sin omgivning är oerhört begränsande för individen och omgivningen. Då finns Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). AKK kan vara tecken, kroppsspråk, symboler och bilder. AKK är livsviktigt för personer som inte kan prata med munnen.

Under 1980-talet blev det vanligare att använda AKK i Sverige. På Bräcke Östergårdsskolan i Göteborg fick man höra talas om olika sätt man löste detta i Kanada och det var då vi i Sverige fick kontakt med föreningen ISAAC International.

ISAAC är en förkortning av International Society for Augmentative and Alternative Communication. Föreningen bildades 1983. Vartannat år ordnar den internationella ISAAC en konferens för personer över hela världen, och ISAAC ger även ut AAC Journal. ISAAC:s främsta uppdrag är att sprida AKK till olika delar av världen och arbetet fortsätter ännu. Den svenska ISAAC-föreningen bildades 1988.

Idag har ISAAC Sverige runt 45 medlemmar över hela landet och vi har en engagerad styrelse som anordnar dagskonferens med olika teman, ordnar AKK-träffar och sprider kunskap om AKK och rätten till kommunikation i sociala medier. Vi är stolta att kalla oss den enda ideella föreningen i Sverige som arbetar för rätten till kommunikation, och vi är tacksamma över att ha möjligheten att fortsätta bedriva vår verksamhet, snart fyrtio år senare.

Länkar till andra ISAAC-föreningar

Deanna hemsida använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbsida, accepterar du vår användning av cookies.