Den svåra konsten att vänta:

De allra flesta människor är nog överens om att kommunikationspartnern är viktig för att det ska bli ett bra samspel eller samtal. För personer som använder AKK är det ännu viktigare och särskilt viktigt för personer som behöver mycket stöd för att uttrycka sig. Därför är det glädjande att det finns så mycket information om hur samspelspartnern kan göra för att stödja kommunikationen och kommunikationsutveckling.

Många studier har visat att det är bra om samspelspartnern använder responsiva strategier. Det betyder att partnern följer personen snarare än styr samtalsämnet och samtalet. Att vara responsiv innebär också att vänta, uppmärksamma och svara på personens kommunikation – alla former. Låter lätt, men kan vara ganska svårt.

Här lotsar vi vidare till några bra resurser på svenska där responsiva strategier beskrivs, ofta tillsammans med andra kommunikationsstödjande strategier. Här länkas direkt till information om responsiva strategier men alla sidorna är väl värda att utforska vidare för information om andra strategier.

 • Tidig intervention
  På webbsidan Tidig intervention – kom igång med lek och kommunikation finns en mängd tips för föräldrar som har barn som inte kommit igång med kommunikation. Sidan har utvecklats av Habiliteringen i Uppsala län. Här beskrivs bl.a. responsiva strategier.
 • Hur är jag en bra kommunikationspartner?
  På kommunikations- och dataresurscentret Dart finns bl.a. denna sida om att vara en bra samtalspartner. Här finns film och information att ladda hem.
 • Ett gott samspel
  Resurscentret Eldorado i Göteborg har utvecklat denna samspelsguide som består av en film och ett reflektionsmaterial. Ett gott samspel riktar sig till partners till personer med svår intellektuell funktionsnedsättning. Här finns samspelsguiden.
 • Responsiv kommunikation
  Responsiv kommunikation är ett av nio verktyg som beskrivs i projektet Vi-är-med-paketet. Projektet riktar sig till vuxna med flerfunktionsnedsättning. Här finns information och filmexempel på responsiv kommunikation.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.

Deanna hemsida använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbsida, accepterar du vår användning av cookies.