Föreläsare

Här är de kunniga föreläsarna och information om deras presentationer.

Karen Erickson, Ph.D. is the David E. and Dolores “Dee” Yoder Distinguished Professor in the Department of Health Sciences, School of Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill. Karen is also the Director of the Center for Literacy and Disability Studies and a Professor in the Division of Speech and Hearing Sciences. Karen, a former special education teacher, focuses her research on literacy and communication for individuals with extensive support needs.

Integrating Literacy and Communication Across the Lifespan
In this keynote, Dr. Erickson will make the case for the importance of comprehensive literacy instruction as a critical component of AAC intervention for learners of all ages and abilities. Without the ability to spell and write, individuals who use AAC are restricted by the vocabulary others provide and the ability of their communication partners to interpret their intended messages. Fortunately, comprehensive literacy instruction, whether it focuses on emergent or conventional skills, provides a language-rich, interactive context to teach AAC. 

Reaching and Teaching: Beginning Symbolic Communication at Any Age 
The purpose of this session is to describe ways to use conceptual, core vocabulary to reach and teach individuals with the most complex support needs, regardless of their age. Typically, educators and clinicians begin communication instruction with concrete vocabulary, but many individuals with complex support needs struggle to move beyond requesting with concrete vocabulary. Focusing instead on conceptual, core vocabulary can open the doors to flexible communication. This session will provide a rationale for using conceptual, core vocabulary as an initial lexicon and describe ways to teach learners to use the vocabulary through interactive, language-rich emergent literacy instruction.

Ann Ander har arbetat många år som logoped med patienter med nedsatt kommunikationsförmåga efter hjärnskada, framför allt afasi efter stroke. Ideellt engagerad i Afasiförbundet och lokal afasiförening.

Kommunikation vid afasi – Vad får den att fungera bättre?
När förmågan att kommunicera plötsligt försämras av stroke eller en olycka påverkas livet både för den som drabbas och för dem runt omkring. Hur gör vi det lättare att förmedla sig, att förstå och bli förstådd.

Lovisa Verner är logoped och har jobbat som hjälpmedelskonsulent i 5 år och haft utförliga förskrivningsprocesser i ett nära samarbete med nätverket. Är också själv närstående till ett barn med flerfunktionsnedsättningar som använder högteknologiskt AKK. 

Smarta mål för hela nätverket
En av de stora utmaningarna med implementering av AKK är att sätta konkreta och meningsfulla mål. För att underlätta formuleringen av mål kan man använda en modell som kallas SMART. Det är en akronym där bokstäverna står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, och Tidsbestämt. Presentationen kommer att handla om hur denna tankemodell kan anpassas för insatser kring AKK, samt hur man utvärderar och sätter nya mål under vägens gång. 

Gunilla Thunberg har arbetat med implementering av AKK ända sedan starten av Dart 1988. Är logoped och forskare och även förälder till Alfred som ibland har behov av AKK fast han talar. 

Alla på tåget?! Hur får vi omgivningen att använda AKK?
När Gunilla började att arbeta med AKK 1984 var testning och kartläggning receptet för en framgångsrik AKK-insats. Ganska snart märkte hon och arbetskollegorna på Dart att annat verkade vara viktigare – nämligen  människorna runtomkring! De senaste åren har Gunillas projekt inriktats på att ta fram och pröva olika stödpaket till kommunikationspartners – Gunilla delar med sig av sina erfarenheter och av resultat från sin egen och andras forskning

Christina Samuelsson är professor i logopedi, legitimerad logoped med lång erfarenhet av att forska kring kommunikation och demens.

Digitala samtalsstöd i kommunikation med personer med demens
Ett välkänt problem är att personer med demens utvecklar kommunikationssvårigheter när sjukdomen förvärras. I stora studier genomförda i flera länder har det konstaterats att anhöriga till personer med demens är mer bekymrade över att inte kunna förstå och samtala med personen med demens, än av att behöva ta ansvar för den anhörigas basala behov. Inom ramen för två EU-projekt och två svenska forskningsprogram har kommunikationsstödjande applikationer för surfplattor utvecklats och prövats i samtal med personer med demens. Projektet visar positiva resultat bland annat avseende upplevelse av kommunikation, initiativtagande och samtalslängd. Resultaten visar också att dessa digitala samtalsstöd med fördel kan användas för grupper av personer med demens där deltagare ses samarbeta kring aktiviteten, använda inkluderande kommunikationsstrategier och ge uttryck för känsla av sammanhang. 

Kristin Andrae-Kerro & Catarina Westlin har de senaste 8 åren arbetat tillsammans på Kom-x med både barn och vuxna. Catarina är specialpedagog med bakgrund inom anpassad grundskola. Hon arbetar med syn- och kommunikationsärenden Kristin är logoped med bakgrund inom habilitering, strokevård och barnlogopedi. Hon arbetar med alla typer av kommunikationsärenden.

Implementering av kommunikationshjälpmedel för barn och vuxna
Efter en kort presentation av Kom-x verksamhet kommer vi att prata om implementering av robusta kommunikationshjälpmedel. Vi beskriver likheter och skillnader i implementering för barn och vuxna med olika kognitiv förmåga.

Maria Krafft Helgesson är utbildare, inspiratör och författare inom kommunikation och tillgänglighet. Hon driver Mariposa Academy, en utbildningsportal för utbildningar om AKK, och vodden/podden Maria inspireras av… där hon bjuder in gäster för samtal om kommunikation, tillgänglighet och ledarskap.

Att skapa en kommunikativ miljö med Tecken som AKK
– Det vi upptäckte när alla började använda tecken i verksamheten var att eleverna började teckna själva. Vissa, som vi inte ens visste, behövde eller kunde tecken.”

Vi har alla rätt att kommunicera hela livet men alla har inte samma förutsättningar. Hur kan vi alla bidra till att säkerställa människors möjlighet till att både kunna uttrycka sig och bli förstådda? Att upprätthålla tecknandet i en miljö upplevs ofta svårt av många. Här bidrar Maria med gäster med inspiration och berättelser från vardagen om hur du kan skapa och upprätthålla en kommunikativ miljö med Tecken som AKK.

Deanna hemsida använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbsida, accepterar du vår användning av cookies.