Styrelsen
Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.
widgitbilder "Vi är styrelsen för Isaac i Sverige"

Linda Björk

Ordförande

Växjö

info@isaac-sverige.se

Lennart Ulin

Kassör

Göteborg

medlem@isaac-sverige.se

Karin Guttman

Ledamot

Skärhamn

Per Andersson

Ledamot

Björkö

Jessica Eriksson

Ledamot, Council

Karlstad

webmaster@isaac-sverige.se

Roger Gustavsson

Ledamot

Göteborg

Mats Lundälv

Ledamot

Göteborg

Jenny Persson

Suppleant

Karlstad

webmaster@isaac-sverige.se

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se