Sök pengar från ISAAC
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Sök pengar från ISAAC

 

Medlemmar som är AKK-användare eller anhöriga kan söka bidrag för att ordna AKK-träffar. Det kan vara träffar för samtala med hjälp av AKK, eller samtala om AKK. Det enda vi kräver som motprestation är att du/ni hör av er till oss och berättar om er träff. Skicka gärna med en bild. Bidraget är på 500kr och kan användas till exempel som resebidrag, för fikabröd eller lokalhyra.

Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se