Medlemskostnad
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Medlemsavgifter

 

Avgiften för medlemskap varierar enligt följande och är beroende av beslut fattade av Internationella ISAAC.

Sker anmälan från oktober-december gäller medlemskapet det kommande året.


AKK-användare eller anhörig         175 kronor/år

Medlemskapet är till för dig som själv använder AKK och för dig som är förälder, maka eller make till en person som använder AKK.

 

Student eller pensionär                  275 kronor/år

Medlemskapet är för dig som studerar eller är pensionär. Vare sig du kommer att eller har jobbat med AKK eller bara är intresserad i frågan.

 

Professionellt medlemskap            375 kronor/år

Professionellt medlemskap + tidskriften AAC 1020 kronor. (Se mer nedan, under prenumerationer.)

Medlemskapet är för dig som i ditt yrke arbetar med AKK eller personer som använder AKK. Men förstås även om du bara har ett intresse i frågan.

 

Institutionellt medlemskap            3 000 kronor/år

Medlemskapet är till för större arbetsplatser och institutioner som önskar stödja arbetet kring AKK. Medlemskapet ger reducerad avgift för 3 valfria personer vid konferenser.   Arbetsplatsen får en separat registrering i ISAACs medlemskatalog. Man får också en länk till sin egna hemsida från ISAAC-Sveriges hemsida.

Rabatten för tidningen AAC är inte lika hög som vid professionellt medlemskap. På större institutioner som är lokaliserade på olika håll i landet bör man överväga att teckna flera institutionella medlemskap.Det finns inget som hindrar att enskilda personer även kan ha ett professionellt medlemskap.

 

Företagsmedlemskap                      4 900 kronor/år

Medlemskapet riktar sig till företag som i sin verksamhet säljer AKK hjälpmedel. Vill du med ditt företag vara med och arbeta för att sprida kunskapen och användningen av AKK här i Sverige och i resten av världen är det här din chans. Du kan också välja att vara sponsor till ISAAC-Sverige vilket ger dig ytterligare förmåner.

Kontakta styrelsen för frågor kring sponsorskap.

Företagsmedlemsskapet ger dig, förutom rabatter på konferenser och tidskrift även rabatt om du vill ställa ut på ISAAC konferenser.Prenumeration på tidskrifter


Där inget annat framgår gäller priserna AKK-användare/anhörig och professionellt medlemskap. Kontakta ISAAC-Sverige för information om prenumeration för institutionell eller företagsmedlem.


AAC – ISAAC-ägd vetenskaplig tidskrift (engelska)

  • AKK-användare/anhörig, student eller pensionär 450 kronor/år
  • Vid professionellt medlemskap kostar prenumeration på AAC 745 kr/år
  • Institutionsmedlemmar och företagsmedlemmar betalar 2200 kr/år för prenumeration av AAC.

 

Communication Matters – Storbritanniens ISAAC tidskrift (engelska)

  • 440kronor/år

 

Agosci News – Tidskrift från Australien (engelska)

  • 290 kronor/år

 

 

ISAAC - Israel Journal

  • 270 kronor/år
Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication