Bli sponsor
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Sponsor


Vill du blir sponsor för ISAAC-Sverige? Sponsorer får sin logga på förstasidan på hemsidan med länk till sin egen sida. Dessutom får sponsorer ta del av ISAAC-Sveriges nyhetsbrev, där också loggan finns med.

Sponsorer betalar 1200 kronor /år.

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication