Bli medlem
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Medlemskap i Isaac


Tycker du att rätten och möjligheterna till kommunikation är viktigt? Området AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) behöver en oberoende nationell och internationell organisation for att fortsätta utvecklas. ISAAC Sverige och det internationella ISAAC är de organisationerna. Men vi behöver medlemmar för att kunna bedriva vår verksamhet. Att värva och behålla medlemmar i föreningar är inte så lätt i dessa tider. Vi ber er alla både som individer och organisationer, att allvarligt överväga att bli medlemmar och/eller sponsorer. På så sätt bidrar du till vårt gemensamma ansvar för rätten till kommunikation för alla i Sverige och världen. Tack för ditt stöd!

Om ISAAC


Föreningen ISAAC finns i många länder och har sitt huvudsäte i Kanada. Dit går en stor del av medlemsavgiften. Du kan läsa mer om den internationella föreningens arbete här: https://www.isaac-online.org

 

Vi ser ISAAC som ett komplement till andra handikapporganisationer där ISAAC specifikt arbetar för möjligheten för alla att kunna uttrycka sig även när det inte fungerar så bra via talet.

 

De förmåner som medlemmar får består främst i prenumeration på föreningens vetenskapliga tidskrift AAC till ett rabatterat pris. Se prenumerationskostnader under "Medlemskostnad" i menyn till vänster. Därtill erbjuds rabatt på avgiften till olika konferenser som rör AKK. I Sverige gäller det Kommunikationskarnevalen i Göteborg och det Nordiska forskningssymposiet, vilket flyttar runt inom de nordiska länderna. I andra länder gäller det ISAAC's internationella konferens som hålls vartannat år i olika länder samt ISAAC-konferenser som anordnas av våra nordiska grannländer.


Hur blir jag medlem?


För att bli medlem kan du välja på följande alternativ:

 

Sätt in medlemsavgiften (se medlemskostnad i undermenyn till vänster) på vårt plusgirokonto. Kontot har nummer 53 54 39-4 och står på Föreningen ISAAC-Sverige.

Var noga med att ange ditt namn på inbetalningsavin.

Skicka sedan ett bekräftande mail till: medlem@isaac-sverige.se I mailet uppger du dina kontaktuppgifter samt anger att avgiften är betald.

 

Behöver du ha en faktura, t.ex. om din arbetsgivare skall betala så kan du också välja att skicka ett mail till: medlem@isaac-sverige.se


Vi behöver veta:


  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • E-postadress
  • Typ av medlemskap
  • Ev. prenumeration
  • Ev. Fakturaadress
Som medlem i ISAAC Sverige stödjer du arbetet med att sprida kunskap om AKK i hela världen.

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication