Naturliga signaler
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Naturliga signaler

 

Vissa personer, på tidig utvecklingsnivå och med kommunikationssvårigheter, använder kanske uteslutande naturliga reaktioner och signaler och är då beroende av att personer i omgivningen tolkar och besvarar dessa uttryck. Naturliga reaktioner och signaler uttrycker för det mesta grundläggande önskemål, behov och kontakt.

 

När omgivningen tolkar en naturlig reaktion på samma sätt under en längre tid kan den utvecklas till en avsiktlig signal hos AKK-användaren.

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication