Konkreta föremål
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Konkreta föremål

 

Helt vanliga konkreta föremål som finns runtomkring oss kan användas för att kommunicera. Det kan till exempel vara att visa med en sked att det är dags att äta eller en handduk när det är dags att duscha.

 

widgitsymbol för kommunikationsbilder

Konkreta föremål är lämpliga att använda i kommunikation med personer som är på en tidig utvecklingsnivå eller med mycket små barn. Ofta används konkreta föremål för att underlätta övergång från oavsiktlig till avsiktlig kommunikation. Ett annat skäl till att använda konkreta föremål är som stöd för minnet. Genom att använda välkända föremål blir det enklare att förstå vad som ska hända och att komma ihåg.

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication