Om AKK
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.
AKK hjälper människor som har svårt att tala

Alternativ och kompletterande kommunikation

 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal.

 

Alternativ står för att stödet behövs genom hela livet, kompletterande betyder att stödet kan behövas under en tid i uppväxten eller i vissa situationer.

 

AKK kan användas i kommunikation med människor som behöver stöd i att använda och/eller förstå talat språk.


 

Olika vägar att kommunicera

 

Vissa kommunikationssätt använder många av oss, till exempel kroppsspråk, föremål, bilder, gester och bokstäver. Andra sätt är särskilt utformade för att ge stöd åt kommunikation vid funktionsnedsättning, till exempel tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), pictogram och bliss.

 

De flesta AKK-användare behöver olika kommunikationssätt som kompletterar varandra. För att kommunikationen ska kunna utvecklas behövs ett omfattande stöd och ett långt tidsperspektiv. Viktigast för att utveckla kommunikationen är hur personer i omgivningen agerar som modeller och samtalspartners.
Här finns en film om hur de arbetar med AKK på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg:


https://www.youtube.com/watch?v=TrybRDt6-wg

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication