Grafisk AKK
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Grafisk AKK

 

I grafisk kommunikation används saker, bilder eller symboler för att underlätta kommunikation. Bilder och symboler kan arrangeras på pekkartor, i kommunikationsböcker, i talande samtalshjälpmedel eller olika typer av datorer. Om personen inte kan använda sina fingrar för att peka eller visa finns det många andra sätt: blickpekning, pannpinne, en peklampa, att trycka på kontakter med någon annan kroppsdel eller använda särskilda styrsätt till dator.

 

De flesta börjar inte använda grafisk AKK av sig själva utan behöver förebilder, modeller och stöd.

 

Grafisk AKK används främst av personer med motoriska svårigheter. Även personer med till exempel utvecklingsstörning kan använda sig av grafisk AKK för att göra sig förstådd eller förstå sin omvärld. För många personer är det lättare att göra val bland erbjudna saker, bilder eller symboler än att själv komma på vad man vill säga.

 

Det finns olika AKK-former för olika behov och som lämpar sig på olika utvecklingsnivåer. Oftast är det en logoped eller specialpedagog som hjälper till att prova ut rätt AKK-sätt.Bilder och symboler

 

Det finns många olika bildsystem, framtagna för att användas som AKK. Några av de vanligaste bildsystemen som används i Sverige är Pictogram, PCS-symboler, Widgitsymboler och Nilbilder. Bilderna har svensk text och finns inbyggda i vissa appar och dataprogram eller kan köpas som bildbaser för att användas i flera program.

På internet finns flera fria bildbaser med gratis bilder, men man måste då använda andra språk än svenska för att hitta symboler (t ex ARASAAC http://catedu.es/arasaac/). En svensk sida som kan användas för detta är www.bildstod.se.

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication