Bliss
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Bliss

 

Bliss symbolspråk består av över 5000 grafiska symboler, blisstecken och blissord. Varje symbol eller blissord består i sin tur av en eller flera blisstecken som kan kombineras på olika sätt för att skapa nya symboler. Det används främst av personer med grava kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar runtom i världen. Liksom teckenspråk är Bliss ett helt eget språk, med egen syntax och grammatik.

 

Blissymbolerna kan ha egen betydelse eller kombineras på olika sätt för att skapa nya ord och begrepp. På så sätt kan användaren själv generera nya blissord att utöka sitt vokabulär med.

 

Bliss symbolspråk använder enkla former för att symbolerna ska vara enkla att förstå och snabba att rita. Eftersom man med bliss kan uttrycka både abstrakta och konkreta koncept, kan det användas både av vuxna och av barn och passar för många personer oavsett intellektuell kapacitet.

 

Blisspråket kan gå snabbt och lätt att lära sig, kan användas utan läsförmåga men är sofistikerat nog att kunna uttrycka tankar, idéer och känslor. Bliss kan utökas i takt med att förmågan växer genom att kombinera olika blissymboltecken.

 

Det finns mycket mer att läsa om bliss på: www.blissymbolics.org och www.spsm.se.

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication