ISAAC i världen
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Länkar till andra delar av ISAAC International

ISAACs internationella hemsida (www.isaac-online.org)

ISAAC Australia (www.isaacaustralia.com)

ISAAC Canada (www.isaac-canada.org)

ISAAC Denmark (www.isaac.dk)

ISAAC FSC (www.isaac-fr.org)

ISAAC India (www.ayjnihh.nic.in)

ISAAC Israel (isaac.org.il)

ISAAC Italy (www.isaacitaly.it)

ISAAC NF (www.isaac-nf.nl)

ISAAC Norway (www.isaac.no)

ISAAC Taiwan (twsaac.blogspot.tw)

ISAAC UK (Communication Matters) (www.communicationmatters.org.uk)

ISAAC US (www.ussaac.org)


Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se


Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication