Presentationer 2016
Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Presentationer från dag-konferensen den 14 oktober 2016

 

Ökad delaktighet för elever i kunskapsbedömningen med hjälp av WidgitGoSE.

Annelie Arnesson och Jessica Eriksson

Genom att medvetandegöra elevernas förmågor tar de ansvar för sin personliga utveckling och lär för livet.

Marie Nilsson Nordfors

Medbestämmande inom LSS genom utbildning av gode män och förvaltare.

Linda Björk

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se