Anmälan dagkonferens 2017
Logotyp, ISAAC Sverige, International Society for Augmentative and Alternative Communication
Bilder på bokstäverna i s a a c med teckenalfabetet.

Anmälan till konferensen 13/10 2017 i Karlstad

 

Anmälningstiden för konferensen är nu slut

Om du har några frågor så kontakta: konferens@isaac-sverige.se

Copyright www.Isaac-Sverige.se 2015 © All Rights Reserved Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2013.

Ritade tecken produceras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten: www.ritadetecken.se